Bloggen!

Näpet umgänge!
Har haft ett näpet umgänge de senaste veckorna. Jobbar med en beställning där denna lilla figur ingår. Pyret!